המערך המשפטי

"אנחנו רוצים להעניש חברות שלא מכבדות את החיים שלנו ואת החיים של הילדים שלנו, למרות שהן מודעות לחוק ולהשפעה ההרסנית שלהן על בעיות דימוי גוף", אומר עדי ברקן. "אנחנו אוספים את כל ההוכחות כדי לתבוע את החברות שלא עומדות בקריטריונים שמכתיב חוק הפוטושופ וממשיכות את מחול השדים של הפרעות האכילה בישראל ובעולם".

בימים אלו אנחנו פועלים בשיתוף עורכי דין בכירים והקליניקה לחקיקה חברתית במרכז הבין תחומי בהרצליה על מנת ליצור קואליציה שתסייע באכיפת חוק הפוטושופ וחקיקה נוספת.

חוק הפוטושופ סייע להגביר את המודעות להפרעות האכילה, וכיום אנחנו נלחמים לוודא שיאכפו אותו. בעקבות פעילות שלנו נדרשים היום רופאים לבצע בדיקה פיזית על מנת להפיק אישורי BMI לדוגמנים ולדוגמניות. "החוק להגבלת משקל הוא החוק הראשון בעולם, והוא עורר עניין רב ומודעות רבה", אומר עדי ברקן. "יחד עם זאת, החוק לא מכתיב ענישה ולכן אינו מספיק. אנחנו נמשיך ונפעל להידוק החקיקה ולאכיפתה".

real
TED
Talk

inout
the
press

dis
info
center